Velkommen til BBR’s Demomiljø

Demomiljøet giver adgang til:
  • BBR’s webservices som du her har mulighed for at teste (under hver enkelt webservice finder du også en vejledning til den pågældende webservice)
  • BBR’s datamodel
  • En FAQ om brugen af BBR’s webservices
Du kan læse mere om BBR på http://www.BBR.dk

Her i demo-/testmiljøet benyttes ingen sikkerhed eller certifikater og dette er forskelligt fra produktionsmiljøet, hvor der selvfølgelig er implementeret fuld sikkerhed.

Vil du have besked, når der sker ændringer vedr. BBR snitfladerne, så tilmeld dig mailinglisten ”BBR Snitfladerne”, ved at sende en mail til BBRSnit@kmd.dk.

Webservices

AddressV1 - webservice til DAR 0.9

Vejledning: WSDL: WSDL (demo): Service (demo):

BuildingDwellingV5

Vejledning: Ændringer i V6: Ændringer i V7: wsdl: wsdl (demo): Service (demo):

BuildingDwellingV6

Vejledning: Ændringer i V6: Ændringer i V7: wsdl: wsdl (demo): Service (demo):

BuildingDwellingV7

Vejledning: Ændringer i V7: wsdl: wsdl (demo): Service (demo):

BuildingDwellingV8

Vejledning: Ændringer i V8: wsdl: wsdl (demo): Service (demo):

PermissionV1

Vejledning: wsdl: wsdl (demo): Service:

CodeList

Vejledning: wsdl: wsdl (demo): Service:

BBRdataListV1

wsdl: wsdl (demo): Service:

InputBoxV1

vejledning: wsdl: wsdl (demo): Service:

RentetSiteServiceV1

vejledning: wsdl: wsdl (demo): Service:

RentetSiteServiceV2

vejledning: wsdl: wsdl (demo): Service:

GeographicalUpdateServiceV1

vejledning: wsdl: wsdl (demo): Service:

BBR (v.12.0)

Datamodellen kan hentes her:

Fysisk datamodel kan hentes her:

Visio tegning af den fysiske datamodel kan hentes her:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) 30.09.2010

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

I forbindelse med at BBR gik i luften den 1. december 2009, blev der samtidig åbnet op for at 3.partsleverandører 
kunne få adgang til BBR´s testmiljø. For at sikre at en smidig og effektiv brug af testmiljøet vil denne FAQ præsentere 
de oftest stillede spørgsmål og de dertilhørende svar. KOMBIT vil samtidig opfordre til at læse de vejledninger, 
som findes både i testmiljøet samt BBR´s hjemmesiden http://www.BBR.dk

1. Relevante links:

1.1 Hvilken adresse skal bruges for at komme ind på testmiljøet?
Svar: Demomiljøet nås på: http://demo.bbr-kommune.dk
1.2 Hvilken adresse skal benyttes for at få adgang til snitfladebeskrivelserne
Svar: http://demo.bbr-kommune.dk/services/
1.3 Hvilken adresse skal benyttes, for at få adgang til driftsmiljøet?
Svar: www.bbr-kommune.dk
1.4 Hvilken adresse skal benyttes for at læse brugervejledningerne til BBR?
Svar: http://www.bbr.dk/brugervejledninger
1.5 Hvordan finder jeg frem til BBR på Digitaliser.dk?
Svar: BBR findes under gruppen Nyt BBR.
Adressen er http://digitaliser.dk/group/336626
1.6 Hvor finder man yderligere information om BBR?
Svar: BBR har sin egen hjemmeside http://www.bbr.dk

2. OIOXML-snitfalder i BBR

2.1 Hvilke snitflader er tilgængelige på BBR?
Svar: Der findes OIO-XML snitflader indenfor bygninger og Boliger, adressedata samt dertilhørende hjælpeservices:
2.1.1. " BuildingDwelling.wsdl”
Snitfladebeskrivelsen ”BuildingDwelling.wsdl” giver mulighed for fremsøgning samt opdatering af ”Bygninger og boliger”-data
 i BBR, herunder grunde, bygninger, opgange/indgange, etager, enheder, tekniske anlæg,rum, brugsenheder og ikke mindst 
 byggesager. Baggrunden for snitfladen er, at man ønsker at registrere og opdatere ”Bygninger og boliger”-data 
i BBR ved webservicebaseret overførsel fra et eksternt system i OIOXML format.
2.1.2. ”3 Utility-services”
  • Permission.wsdl
  • Codelist.wsdl
  • Streetname.wsdl
Disse 3 utility-services stiller nogle hjælpemetoder til rådighed, som kan benyttes:
  • både når man arbejder med webservicen til ”Bygninger og boliger”-delen af BBR (dvs. Estate.wsdl)
  • og/eller med webservicen til adresse-delen af BBR (dvs. Address.wsdl). Utility-servicene henter oplysninger vedr. rettigheder, kodelister, vejnavne og adresser fra BBR. Webservicene indeholder ingen metoder som opdaterer data i BBR.
2.1.3. "Address.wsdl"
Snitfladebeskrivelsen giver mulighed for fremsøgning samt opdatering af
adressedata i BBR, herunder adgangsadresser og deres geometri, enhedsadresser,
samt adressesager.
2.1.4 "AddressGeometryService_20090930"
Snitfladebeskrivelsen giver mulighed for fremsøgning samt opdatering af adgangsadressernes geometri.

3. Driftsmiljøet

3.1 Hvilken adresse skal man bruge for at få adgang til driftsmiljøet
Svar : I vejledningerne til de forskellige webservices står de adresser som skal benyttes for at komme på driftsmiljøet.
http://demo.bbr-kommune.dk/services/
3.2 Hvor er processen herfra er beskrevet?
Svar: I Adressevejledningen – afsnit 11 - Adgang til snitfladen – beskrives processen.

3.3 Ved kommunerne hvordan de skal oprette en 3. partsleverandør i BBR?
Svar: Processen for kommunerne er beskrevet i Brugervejledning til brugeradministration – afsnit 4.4

4. Sikkerhedsmodel

4.1 Hvilken sikkerhedsmodel benyttes i BBR?
Svar: BBR's sikkerhedsmodel bygger på OWSA Model T. Nedenstående er et link til OWSA model T beskrivelsen: her

5. Diverse

5.1 Hvilket kommunenummer skal benyttes i testmiljøet?
Svar: Når webservicen kaldes i demo miljøet, skal kommunenummer 902 anvendes.
5.2 Hvilke data findes der i testmiljøet?
Svar: I testmiljøet arbejdes der med data fra kommune "Dankøbing" – en fiktiv kommune. Dataene er fra "rigtige" kommuner, 
men er sammenstykket så man ikke af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan genskabe de oprindelige data.
5.3 Hvor kan jeg se datamodellen for BBR?
Svar: Den fysiske og logiske datamodel findes: her
FAQ - kan hentes her som pdf her: